Истраживање о дипломираним студентима  
 
ПОПУНИТЕ АНКЕТУ »
Заштита тајности личних података

Који је циљ истраживања?
Током 2013. године биће спроведено истраживање о дипломираним студентима на Универзитету Новом Саду. У складу са резултатима истраживања, намера Универзитета у Новом Саду јесте да побољша квалитет студија.

У истраживању ће учествовати сви дипломирани студенти који су завршили студије током академске 2006/07. и током академске 2011/12. године. Истраживање обухвата све нивое студија: студије по пре-болоњском систему попут основних, магистарских и докторских студија и студије по болоњском систему попут бечелор, мастер и докторских студија.

Истраживање о дипломираним студентима фокусира се на оцену студијских програма који се изучавају на Универзитету у Новом Саду и на професионалној каријери након дипломирања.

Теме у оквиру истраживања

 · Ток студија
 · Период након дипломирања и првог запослења
 · Запослење након дипломирања
 · Квалификација, професионална каријера и професионални успех
 · Однос између студија и запослења
 · Задовољство запослењем
 · Ретроспективна процена квалитета и услова студирања.

Истраживање траје од марта 2013. године до јуна 2013. године. Резултати истраживања ће бити доступни на овом сајту почетком 2014. године.


Зашто су истраживања о дипломираним студентима важна?
Истраживања о дипломираним студентима настоје да истраже ток професионалних каријера дипломираних студената након дипломирања у односу на студијски програм који су завршили. Са њиховим искуством у оба сегмента - у оквиру високог образовања и тржишта рада - дипломирани студенти могу се сматрати експертима када се говори о транзицији од високог образовања до тржишта рада. Они могу проценити завршене студијске програме и услове студирања и довести их у везу са искуством у области рада и запослења.

Добијена информација је важна за осигурање квалитета и за унапређење студијских програма, наставе и услуга. Мишљења дипломираних студената су један од најважнијих извора информација за доношење одлука које су засноване на подацима на Универзитету у Новом Саду.


Шта се дешава са резултатима?
Својим учешћем у истраживању можете дати драгоцене предлоге на тему унапређења студијских програма и услова студирања на Универзитету у Новом Саду. Резултати истраживања ће бити коришћени за обликовање студијских програма у складу са потребама студената, али и захтевима тржишта рада.

Резултати ће такође бити коришћени за развој каријере и саветовање студената као и дипломаца. Студенти ће имати прилику да на основу резултата истраживања доносе одлуке о избору курсева и будућој професионалној каријери.


Зашто је важно да учествујете?
Дипломиране студенте сматрамо експертима у овом пољу. Због тога нам је Ваше мишљење веома важно. Ретроспективна оцена Ваших студија у односу на радно искуство ће нам дати драгоцене информације о предностима и недостацима студијских програма на Универзитету у Новом Саду.

Учешћем у истраживању ви ћете...
 · имати могућност да оцените Ваш студијски програм и услове студирања
 · имати могућност да своје мишљење поделите са Универзитетом у Новом Саду
 · дати допринос унапређењу студијских програма и услова студирања
 · дати драгоцене информације за каријерно саветовање

Ваше искуство може бити од велике користи за будуће генерације студената на Универзитету у Новом Саду.


 
    Copyright © 2013 University of Novi Sad