Istraživanje o diplomiranim studentima  
 
POPUNITE ANKETU »
Zaštita tajnosti ličnih podataka

Koji je cilj istraživanja?
Tokom 2013. godine biće sprovedeno istraživanje o diplomiranim studentima na Univerzitetu Novom Sadu. U skladu sa rezultatima istraživanja, namera Univerziteta u Novom Sadu jeste da poboljša kvalitet studija.

U istraživanju će učestvovati svi diplomirani studenti koji su završili studije tokom akademske 2006/07. i tokom akademske 2011/12. godine. Istraživanje obuhvata sve nivoe studija: studije po pre-bolonjskom sistemu poput osnovnih, magistarskih i doktorskih studija i studije po bolonjskom sistemu poput bečelor, master i doktorskih studija.

Istraživanje o diplomiranim studentima fokusira se na ocenu studijskih programa koji se izučavaju na Univerzitetu u Novom Sadu i na profesionalnoj karijeri nakon diplomiranja.

Teme u okviru istraživanja

 · Tok studija
 · Period nakon diplomiranja i prvog zaposlenja
 · Zaposlenje nakon diplomiranja
 · Kvalifikacija, profesionalna karijera i profesionalni uspeh
 · Odnos između studija i zaposlenja
 · Zadovoljstvo zaposlenjem
 · Retrospektivna procena kvaliteta i uslova studiranja.

Istraživanje traje od marta 2013. godine do juna 2013. godine. Rezultati istraživanja će biti dostupni na ovom sajtu početkom 2014. godine.


Zašto su istraživanja o diplomiranim studentima važna?
Istraživanja o diplomiranim studentima nastoje da istraže tok profesionalnih karijera diplomiranih studenata nakon diplomiranja u odnosu na studijski program koji su završili. Sa njihovim iskustvom u oba segmenta - u okviru visokog obrazovanja i tržišta rada - diplomirani studenti mogu se smatrati ekspertima kada se govori o tranziciji od visokog obrazovanja do tržišta rada. Oni mogu proceniti završene studijske programe i uslove studiranja i dovesti ih u vezu sa iskustvom u oblasti rada i zaposlenja.

Dobijena informacija je važna za osiguranje kvaliteta i za unapređenje studijskih programa, nastave i usluga. Mišljenja diplomiranih studenata su jedan od najvažnijih izvora informacija za donošenje odluka koje su zasnovane na podacima na Univerzitetu u Novom Sadu.


Šta se dešava sa rezultatima?
Svojim učešćem u istraživanju možete dati dragocene predloge na temu unapređenja studijskih programa i uslova studiranja na Univerzitetu u Novom Sadu. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za oblikovanje studijskih programa u skladu sa potrebama studenata, ali i zahtevima tržišta rada.

Rezultati će takođe biti korišćeni za razvoj karijere i savetovanje studenata kao i diplomaca. Studenti će imati priliku da na osnovu rezultata istraživanja donose odluke o izboru kurseva i budućoj profesionalnoj karijeri.


Zašto je važno da učestvujete?
Diplomirane studente smatramo ekspertima u ovom polju. Zbog toga nam je Vaše mišljenje veoma važno. Retrospektivna ocena Vaših studija u odnosu na radno iskustvo će nam dati dragocene informacije o prednostima i nedostacima studijskih programa na Univerzitetu u Novom Sadu.

Učešćem u istraživanju vi ćete…

 · imati mogućnost da ocenite Vaš studijski program i uslove studiranja
 · imati mogućnost da svoje mišljenje podelite sa Univerzitetom u Novom Sadu
 · dati doprinos unapređenju studijskih programa i uslova studiranja
 · dati dragocene informacije za karijerno savetovanje

Vaše iskustvo može biti od velike koristi za buduće generacije studenata na Univerzitetu u Novom Sadu.


 
    Copyright © 2013 University of Novi Sad