Заштита тајности личних података  
 
ПОПУНИТЕ АНКЕТУ »
Заштита тајности личних података

У спровођењу овог истраживања посебна пажња је посвећена заштити тајности Ваших личних података (име и презиме, ЈМБГ, број индекса, адреса, телефон, е-маил адреса, држављанство...).

Позиви за анкету се шаљу са Универзитета у Новом Саду на ком сте стекли диплому. Универзитету су Ваши (наведени) лични подаци већ били познати или сте их накнадно дали у контакту са запосленима у студентским службама који су били одговорни за прикупљање контакт података.

Ваши одговори које дате у онлајн анкети прикупљају се у аналитичкој јединици пројекта CONGRAD. Аналитичка јединица пројекта нема, нити ће имати приступ наведеним личним подацима.

Ни у једном тренутку, ниједан од учесника у пројекту нема увид у то како је неки појединац одговарао. Другим речима, Ваше одговоре није могуће повезати са наведеним личним подацима. Ово је обезбеђено приписивањем шифре сваком појединачном испитанику. Шифра служи за повезивање одговора са подацима који се тичу високошколске установе (универзитета, факултета...) са које потиче испитаник, нивоом студија и студијским програмом који је завршио испитаник, годином уписа и сл. али не и са личношћу испитаника.

Из извештаја који буду настали и објављени као резултат ТЕМПУС пројекта CONGRAD неће бити могуће идентификовати појединце. Извештаји ће бити креирани на на националном нивоу, на нивоу високошколске институције, факултета или студијског програма.

Базе података коју ће Универзитет добити од аналитичке јединице неће садржавати шифре испитаника како би се онемогућило повезивање са личним подацима. Свим овим поступцима се пре свега пре свега штити Ваше право на анонимност.

Попуњавање анкете је у потпуности добровољно. Ако на нека питања у анкети не желите да одговорите, можете их слободно прескочити.

 
    Copyright © 2013 University of Novi Sad