Kontakt  
 
POPUNITE ANKETU »
Zaštita tajnosti ličnih podataka

Igor Lekić

anketa.diplomiranih@uns.ac.rs

+381 21 485 38 83

Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad
 
    Copyright © 2013 University of Novi Sad