Zaštita tajnosti ličnih podataka  
 
POPUNITE ANKETU »
Zaštita tajnosti ličnih podataka

U sprovođenju ovog istraživanja posebna pažnja je posvećena zaštiti tajnosti Vaših ličnih podataka (ime i prezime, JMBG, broj indeksa, adresa, telefon, e-mail adresa, državljanstvo...).

Pozivi za anketu se šalju sa Univerziteta u Novom Sadu na kom ste stekli diplomu. Univerzitetu su Vaši (navedeni) lični podaci već bili poznati ili ste ih naknadno dali u kontaktu sa zaposlenima u studentskim službama koji su bili odgovorni za prikupljanje kontakt podataka.

Vaši odgovori koje date u onlajn anketi prikupljaju se u analitičkoj jedinici projekta CONGRAD. Analitička jedinica projekta nema, niti će imati pristup navedenim ličnim podacima.

Ni u jednom trenutku, nijedan od učesnika u projektu nema uvid u to kako je neki pojedinac odgovarao. Drugim rečima, Vaše odgovore nije moguće povezati sa navedenim ličnim podacima. Ovo je obezbeđeno pripisivanjem šifre svakom pojedinačnom ispitaniku. Šifra služi za povezivanje odgovora sa podacima koji se tiču visokoškolske ustanove (univerziteta, fakulteta...) sa koje potiče ispitanik, nivoom studija i studijskim programom koji je završio ispitanik, godinom upisa i sl. ali ne i sa ličnošću ispitanika.

Iz izveštaja koji budu nastali i objavljeni kao rezultat TEMPUS projekta CONGRAD neće biti moguće identifikovati pojedince. Izveštaji će biti kreirani na na nacionalnom nivou, na nivou visokoškolske institucije, fakulteta ili studijskog programa.

Baze podataka koju će Univerzitet dobiti od analitičke jedinice neće sadržavati šifre ispitanika kako bi se onemogućilo povezivanje sa ličnim podacima. Svim ovim postupcima se pre svega pre svega štiti Vaše pravo na anonimnost.

Popunjavanje ankete je u potpunosti dobrovoljno. Ako na neka pitanja u anketi ne želite da odgovorite, možete ih slobodno preskočiti.

 
    Copyright © 2013 University of Novi Sad